Monicor MR – är ett system för  hälsokontroll

och naturlig symptom-korrigering.

MONICOR är ett unikt system för hälsokontroll men gör även effektiva korrigeringar som bygger på resonans-principen.

Resonans är bästa sättet för korrigering då det återställer de normala funktionerna i kroppen utan att dämpa eller aktiverar dem, vilket ger ett mer naturligt sätt för kroppen att läkas.

Monicor kan användas på olika sätt

N

Balansering av meridianer

balans i våra meridianer har en stor betydelse för hälsan. MONICOR ser om det finns under eller överskott på energi i meridianerna.

N

Korrigering av akupunkturpunkter

MONICOR läser av och aktiverar alla kroppens svaga akupunkturpunkter. Den visar även vilka punkter som är normala.

N

Stresstest

MONICOR läser av frekvenserna från ca 170 olika mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter.

N

Symptomkorrigering

med den här funktionen beräknar MONICOR vilka zoner eller akupunkturpunkter som skall korrigeras utifrån ett specifikt symptom.d.

N

Kontroll av effekt

MONICOR har en unik möjlighet att kontrollera hur ett specifikt kosttillskott eller födoämne som t.ex. ägg påverkar kroppens olika organ och/eller system.

N

Avaktivera mikroorganismer

MONICOR kan avaktivera mikroorganismer  med hjälp av frekvenser. En mikroorganism aktiveras normalt när kroppen är försvagad eller har stagnationer.

Många möjligheter

MONICOR ger mänskligheten unika möjligheter att monitorera och korrigera kroppens resurser samt allmänna hälsostatus. Under några minuters scanning får du fram hela kroppens och alla organs funktionella tillstånd samt kroppens stressnivå.

Hälsokontroll

Människan är inte bara är en fysisk varelse utan också består av en energetisk- och informationsstruktur. Varje organ och kroppsdel har sina vibrationer som återspeglas av biokemiska parametrar i dessa organ.

Behandling

Kroppen är en förening av olika organ, kroppsdelar, körtlar m.m. som bildar ett nätverk, vilket styrs av nervsystemet, hormonsystemet, meridiansystemet och som skyddas av immunsystemet.

Behandlings Analys

Apparaten kan även avläsa akupunkturpunkters frekvenser och visa vilka punkter som är svaga. Genom att välja ut de svagaste punkterna och även korrigera dem, så kan vi ge en optimal akupunkturbehandling!

”I have been using Monicor now for several months, with astonishing results, and I can only say: THANK YOU, BORIS! Wow!!!
What an amazing aid it is! …”

Läs mer

Helena Tibblin

Bättre hälsovård är vårt uppdrag

Effektkontroll är det viktigaste steget mot effektiv terapi

+46 (08) 33 49 08

mail@mr-ab.se

Värmdövägen 207, 131 41 Nacka, Sweden